GIỚI THIỆU CHUNG

 

Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL
Tên Công ty bằng tiếng Anh: VINACONTROL ENVIRONMENTAL CONSULTANCY AND APPRAISAL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VIECA
Mã số doanh nghiệp: 0102767950
Trụ sở chính: Số 54, Trần Nhân Tông, Hai Bà Trung, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 24 3944 8430
E-mail: vieca@vinacontrol.com.vn
Giám đốc: Phan Văn Hùng
Tài khoản số: 10820960258016
Tại ngân hàng: Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường VINACONTROL (VIECA) là một trong những đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn VINACONTROL.

VIECA được thành lập ngày 03/06/2008, có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, tư vấn, giám sát, ứng dụng công nghệ và chuyển giao công nghệ… có liên quan đến các lĩnh vực về môi trường, sinh thái, khí tượng, thuỷ văn, hải dương, biến đổi khí hậu, khoa học xã hội, phát triển bền vững, v.v..

VIECA có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được thực hiện các quyền và hưởng mọi ưu đãi của tổ chức khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ. Các hoạt động của VIECA được quy định rõ theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0102767950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/6/2008 và được điều chỉnh lần 2 ngày 27/02/2016.