MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU LẬP ĐTM/KHBVMT CỦA VIECA:

 • Khai thác mỏ cát làm vật liệu san lấp, Nam Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 • Khu tái định cư huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
 • Khu tái định cư huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
 • Đầu tư xây dựng cảng biển, Đà Nẵng.
 • Bến cảng chuyên dùng phục vụ dự án nhiệt điện Duyên Hải 2.
 • Nhà máy sản xuất khí công nghiệp, Hải Phòng.
 • Trạm chiết nạp hóa chất, Hải Phòng.
 • Sửa chữa và nâng cao An toàn đập tỉnh Lạng Sơn.
 • Phát triển bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận lên bệnh viện hạng 1 quy mô 1.000 giường giai đoạn 2016-2020.
 • Nhà máy NPP Power (Việt Nam), tỉnh Tây Ninh.
 • Xây dựng trang trại chăn nuôi Hòa Yên.
 • Trại chăn nuôi heo Tân Hưng, tỉnh Bình Phước.
 • Xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp Minh Phượng, tỉnh Tiền Giang.
 • Nâng cấp, Cải tạo Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.
 • Nhà điều trị chất lượng cao, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.