QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ LẬP BÁO CÁO ĐTM

Quy định quan trắc môi trường phục vụ lập báo cáo ĐTM được thực hiện theo phần 2.2.2, Chương 2, Mẫu số 04, Phụ lục I, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ XIN GIẤY PHÉP NHẬN CHÌM Ở BIỂN

Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét nhận chìm ở biển thực hiện theo Thông tư 28/2019/TT-BTNMT.

QUAN TRẮC CHẤT THẢI PHỤC VỤ LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH BVMT CỦA DỰ ÁN

Quy định quan trắc chất thải phục vụ lập Báo cáo kết quả thực hiện các công trình BVMT của dự án tại Điều 10, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH PHỤC VỤ LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM:

Quy định quan trắc môi trường định kỳ được thể hiện trong các hồ sơ sau:

  • Báo cáo ĐTM/KHBVMT hoặc hồ sơ môi trường tương đương của dự án đã được phê duyệt/xác nhận;
  • Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM/ xác nhận KHBVMT hoặc hồ sơ môi trường tương đương của dự án;
  • Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT/Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRƯỚC VÀ SAU KHI XIN GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC

Quan trắc môi trường được thực hiện từ khi lập hồ sơ xin Giấy phép tài nguyên nước và được thực hiện liên tục sau khi được cấp Giấy phép tài nguyên nước. Thông tin về quan trắc được chi tiết trong giấy phép tài nguyên nước (Theo Khoản 1c, Điều 28, Luật Tài nguyên nước quy định tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước có trách nhiệm quan trắc và giám sát việc khai thác nước và xả nước thải của mình theo quy định.)

NĂNG LỰC CỦA VIECA

VIECA có đầy đủ trang thiết bị, hệ thống phòng thí nghiệm và giấy chứng nhận “Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườg theo quy định tại Nghị định 127/2014-NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ” có đủ năng lực để Giám sát, Quan trắc và Phân tích, đáp ứng được nhu cầu của Doanh nghiệp.

Trong 10 năm qua, VIECA đã thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường cho các Khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, khu đô thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, bệnh viện, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v.

CÁC NHIỆM VỤ QUAN TRẮC ĐÃ THỰC HIỆN BỞI VIECA XEM THÊM TẠI ĐÂY

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL

Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, HCM

Hotline: 0963889605