MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC DO VIECA THỰC HIỆN

  • Lập hồ sơ gia hạn và điều chỉnh giấy phép Xả nước thải vào nguồn nước của nhà máy tinh chế oxit đất hiếm, hợp kim đất hiếm và Coban cacbonat, Hải Phòng, công suất 700 m3/ngày đêm
  • Lập hồ sơ đề nghị cấp phép Xả nước thải vào nguồn nước của Bệnh viện Mắt Hà Nội công suất 100 m3/ngày đêm
  • Lập hồ sơ đề nghị cấp lại phép Xả nước thải vào nguồn nước của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội công suất 350 m3/ngày đêm
  • Lập hồ sơ đề nghị cấp lại phép Xả nước thải vào nguồn nước của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương công suất dưới 500 m3/ngày đêm
  • Lập hồ sơ đề nghị cấp lại phép Xả nước thải vào nguồn nước của Bệnh viện Phục hồi chức năng công suất dưới 100m3/ngày đêm
  • Lập hồ sơ gia hạn giấy phép khai khác nước dưới đất, thay đổi công suất 77m3/ngày đêm của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
  • Lập hồ sơ đề nghị cấp phép Xả nước thải vào nguồn nước và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của Khách sạn Metropole Hanoi từ 350m3/ngày đêm lên 500m3/ngày đêm
  • Lập hồ sơ đề nghị Gia hạn giấy phép Xả nước thải vào nguồn nước của Khách sạn Hilton Opera Hanoi công suất 350m3/ngày đêm