TT Dự án tiêu biểu Địa điểm thực hiện Nguồn vốn
1. Kiểm tra chất lượng các công trình khí sinh học – Chương trình khí sinh học Việt Nam – Hà Lan (Pha 1 và Pha 2). Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình,  Nghệ An, Thừa  Thiên Huế,  Bình  Định, Đắc Lắc, Đồng Nai, Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre Chính phủ Hà Lan và Chính phủ Việt Nam
2. Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung

Gói thầu số 7 – Dịch vụ Tư vấn Chính sách an toàn – Giám sát tái định cư độc lập

Thanh Hóa,  Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị Ngân   hàng Phát triển Châu Á   (ADB),   Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Chính phủ Việt Nam
3. Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN-Haz): Tư vấn lập đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, kế hoạch hành động tái định cư cho các tiểu dự án:

– Nâng cấp hệ thống hồ Triệu Thượng, xã Triệu Thượng,  huyện  Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

–  Kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

– Kè bảo vệ xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam
4. Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN-Haz): Tư vấn lập Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Kế hoạch hành động tái định cư cho các tiểu dự án:

– Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn cho cụm hồ chứa nước: Bản Muỗng, Chõ Quang, Khe Lau, Khe Làng và Lách Bưởi.

–  Đường CHCN cho huyện Hưng Nguyên (gồm Hưng Lam, Hưng Nhân, và Hưng Xuân).

–  Kè bảo vệ sông Cả đoạn qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.

–  Kè bảo vệ sông cả đoạn qua xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.

– Cải tạo, nâng cấp đê sông Vách Bắc.

– Đường CHCN nối với đường quốc gia 46 đi Thanh Lương – Nam Hưng.

Nghệ An WB và Chính phủ Việt Nam
5. Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN- Haz): Tư vấn lập Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Kế hoạch hành động tái định cư cho các tiểu dự án:

– Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Tân, huyện Đại Lộc.

– Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn, huyện Đại Lộc.

Quảng Nam WB và Chính phủ Việt Nam
6. Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN-Haz): Tư vấn lập đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, kế hoạch hành động tái định cư cho tiểu dự án Nâng cấp đê bờ Bắc sông Dinh Ninh Thuận WB và Chính phủ Việt Nam
7. Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN-Haz): Lập Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số Tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn cho cụm hồ chứa nước: Bản Muỗng, Chõ Quang, Khe Lau, Khe Làng và Lách Bưởi. Nghệ An WB và Chính phủ Việt Nam
8. Dự án Nâng cao an toàn đập (WB8/DRaSIP): Tư vấn lập Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Kế hoạch hành động tái định cư cho tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh, thành phố Đồng Hới”. Quảng Bình WB và Chính phủ Việt Nam