TƯ VẤN THIẾT KẾ, GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Ngoài dịch vụ tư vấn các loại giấy phép, thủ tục môi trường, VIECA cũng cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống xử lý chất thải, cụ thể như sau:

  • Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt;
  • Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp;
  • Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải công nghiệp;
  • Vận hành và Bảo trì hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp hàng năm;

Chủ đầu tư nên ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống xử lý chất thải cùng với dịch vụ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.