ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 • Các phòng thí nghiệm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vinh, và Đà Nẵng;
 • Viện Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu và Phát triển Bền vững (GSI);
 • Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi Khí hậu (IMHEN);
 •  Viện Công nghệ Môi trường (IET);
 •  Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường (NIOEH);
 •  Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước;
 • Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (IEBR);
 • Viện Môi trường Nông nghiệp (IAE);
 • Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới (INTROFORD);
 • Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường;
 • Trung tâm Nghiên cứu Rừng ngập mặn (MERC);
 • Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE);
 •  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường;
 • Trường Đại học Thủy lợi;
 • Trường Đại học Tự Nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải (CMB);
 • Công ty Cổ phần Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (EES).