Được sự tin tưởng và ủng hộ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol. Ngày 1/1/2020 ông Phan Văn Hùng, đại diện Hội đồng Quản Trị đã trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Vân đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol.