MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM) / KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DO VIECA LẬP GẦN ĐÂY

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

 • Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư: “Khai thác mỏ cát làm vật liệu san lấp, Nam Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng”
 • Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng “Khu tái định cư huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn”
 • Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng “Khu tái định cư huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”
 • Lập lại báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng cảng biển, Đà Nẵng”
 • Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án “Bến cảng chuyên dùng phục vụ dự án nhiệt điện Duyên Hải 2”
 • Đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất khí công nghiệp” tại KCN Đình Vũ, Hải Phòng
 • Đánh giá tác động môi trường dự án “Trạm chiết nạp hóa chất ” tại KCN Đình Vũ, Hải Phòng
 • Lập báo cáo ĐTM cho Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn – Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).
 • Đánh giá tác động môi trường Dự án Phát triển bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận lên bệnh viện hạng 1 quy mô 1.000 giường giai đoạn 2016-2020
 • Đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy NPP Power (Việt Nam), sản xuất ắc quy axit chì công suất 60.000 tấn/năm, tương đương 2.400.000 KWh/năm” tại KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
 • Đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng trang trại chăn nuôi Hòa Yên”
 • Đánh giá tác động môi trường của dự án “Trại chăn nuôi heo Tân Hưng, quy mô 6.000 heo nái và 54.000 heo thịt” tại ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
 • Đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp Minh Phượng” tại ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
 • Đánh giá tác động môi trường dự án nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
 • Đánh giá tác động môi trường công trình “Nhà điều trị chất lượng cao” – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG